Definicja krachu wg. A. Kostolany’ego

 

Krach giełdowy – nagły, gwałtowny spadek kursów akcji większości spółek notowanych na giełdzie. Krach spowodowany jest nagłym pogorszeniem nastrojów inwestorów prowadzącym do paniki i nagłej
wyprzedaży walorów.

Andre Kostolany (9.02.1906 – 14.02.1999) światowej sławy giełdowy ekspert i inwestor. 

 

Źródło: wikipedia