Nowe kroki notowań na GPW

Nowe kroki notowań na GPW 

Od 1 września Giełda wprowadza nowe kroki notowań dla wybranych instrumentów finansowych.

 

 

Grupa 1 – Akcje, PDA i Prawa poboru, Prawa pierwszeństwa z obligacji, Warranty opcyjne, Certyfikaty indeksowe
Dotychczasowe kroki notowań Nowe kroki notowań
Kurs (PLN) Krok notowań (PLN) Kurs (PLN) Krok notowań (PLN)
Poniżej 5 0,01 Poniżej 50 0,01
Od 5 do 20 0,05 Od 50 do 100 0,05
Od 20 do 100 0,10 Od 100 do 500 0,10
Powyżej 100 0,50 Powyżej 500 0,50
Grupa 2 – Opcje indeksowe
Dotychczasowe kroki notowań Nowe kroki notowań
Kurs (pkt indeks.) Krok notowań (pkt indeks.) Kurs (pkt indeks.) Krok notowań (pkt indeks.)
Poniżej 5 0,01 Poniżej 50 0,01
Powyżej 5 0,05 Powyżej 50 0,05
Grupa 3 – Opcje na akcje, Kontrakty terminowe na akcje
Dotychczasowe kroki notowań Nowe kroki notowań
Kurs (PLN) Krok notowań (PLN) Kurs (PLN) Krok notowań (PLN)
Poniżej 5 0,01 Poniżej 50 0,01
Powyżej 5 0,05 Powyżej 50 0,05

Największy efekt zmian będzie widoczny na rynku akcji. Wprowadzenie mniejszych kroków notowań oznacza zwiększenie dokładności wyznaczania kursów akcji w przedziale kursów od 5 zł do 500 zł. Dokładność wyznaczania kursów zwiększy się dla ponad 80% akcji, przy czym dla ponad 140 akcji spółek (w przedziale kursów do 50 zł, w chwili obecnej stanowi to 75% całkowitej liczby spółek) będzie obowiążywał najmniejszy krok notowań (1 grosz) – poprzednio było to 46 spółek (18%).

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.